در حال بارگذاری
نورا کابل
ارسال به تمام نقاط کشور
ضمانت اصل بودن کالا
تحویل سریع و آسان
شیوه های مختلف پرداخت
سایز فونت: 1 2 3    
صفحه اول  >> دسته بندی محصولات فروشگاه >> دسته >> کابل مخابراتی
دسته بندی محصولات فروشگاه
<<  1 2 3   >>
کابل جنگی بدون مهار مسی 2 رشته با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع
قیمت: 3,800 3,800 تومان
کابل جنگی بدون مهار CCA 2 رشته با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع
قیمت: 1,600 1,600 تومان
کابل جنگی مهاردار CCA 2 رشته با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع
قیمت: 1,680 1,680 تومان
کابل جنگی مهاردار مسی 2 رشته با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع
قیمت: 1,900 1,900 تومان
کابل 6 زوجی فویل دار CCA با سطح مقطع 0.4 میلی متر مربع
کابل 5 زوجی فویل دار CCA با سطح مقطع 0.4 میلی متر مربع
کابل 4 زوجی فویل دار CCA با سطح مقطع 0.4 میلی متر مربع
کابل 2 زوجی فویل دارCCA با سطح مقطع 0.4 میلی متر مربع
قیمت: 12,800 12,800 تومان
کابل تک زوجی فویل دار CCA با سطح مقطع 0.4 میلی متر مربع
قیمت: 330 330 تومان
کابل 10 زوجی فویل دار CCA با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع
کابل 6 زوجی فویل دار CCA با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع
قیمت: 3,680 3,680 تومان
کابل 4 زوجی فویل دار CCA با سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع
قیمت: 2,650 2,650 تومان
<<  1 2 3   >>